گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/07

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4269 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 3248 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 35 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 461 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 628 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 217 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 71 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 148 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 177 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 531 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 371 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 247 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 62 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 18 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 167 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.16% 3,364 2,126,855 شاخص کل
0.74% 5,413 733,377 شاخص هم وزن
0.67% 33,300,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 497
تعداد کل نمادهای منفی 281
تعداد صف های خرید 84
ارزش صف های خرید 217میلیارد تومان افزایش 71 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 30
ارزش صف های فروش 177میلیارد تومان کاهش 148 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.5
برآیند ورود و خروج پول 51میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 3328 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/2 همت نسبت به میانگین هفتگی 14% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است. 
معاملات سنگین بازار کرومیت، ارفع، والماس، ثبهساز، ثشاهد، هرمز، ثعمرا، گلدیران، ولکار

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32.2 ثتران 9.4 ثنوسا
13.9 داتام 7.7 وسدید
12.4 کسعدی 5.7 وثوق
11.4 پدرخش 2 وامیر
6.7 ثغرب 1.9 قشرین

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
40- دی 35 ارفع
14- وملی 8 ثعمرا
13- شستا 7 ثمسکن
10- وبصادر 7 والماس
9- وبملت 6 زشگزا

 

میلیارد تومان نام
32 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
26.8 انبوه سازی
11.7 زراعت
70- بانکی صنایع با بیشترین خروج
32- شیمیایی
20- خودرو

 

نظرات کاربران