گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/03/07

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2951 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2185 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نوزدهمین روز متوالی با ثبت رقم 385 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1625 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 127 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 104 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 35 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 123 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 1214 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 283 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 237 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 217 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 10 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه قند و شکر با ارزش معاملات 20 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه بانکی با ارزش معاملات 172 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-1.08% -22,505 2,056,557 شاخص کل
-0.75% -5,172 680,382 شاخص هم وزن
1.3% 39,400,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
47 25 تعداد نماد مثبت
301 317 تعداد نماد منفی
18 11 تعداد نماد صف خرید
59 میلیارد تومان 47 میلیارد تومان ارزش صف خرید
193 178 تعداد نماد صف فروش
541 میلیارد تومان 673 میلیارد تومان ارزش صف فروش
88 میلیارد خروج پول 261 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.6 همت 1/5 همت ارزش معاملات
15 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/6
815 میلیارد خروج پول
3 همت،نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 19% کاهش
خساپا،پارسیان،وبملت،خگستر،غبهار،وپارس،حسینا،ذوب،وخارزم،فرابورس،ثفارس

 

 

میلیارد تومان نام
2.6 غذایی صنایع با بیشترین ورود
1 کاشی و سرامیک
0.6 کاغذی
-90 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-44 فلزات اساسی
-30 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
2.4 غبهار 13.7 خگستر
2.2 غنوش 8.4 فولاد
2.1 شهر 7.9 شستا
1.9 چنوپا 7.9 خودرو
1.4 شگستر 7.9 وارس

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-49 بوعلی 13 وتوسم
-21 فولاد 9 حسینا
-15 وسالت 7 وآتوس
-12 بورس 6 خزامیا
-11 وامید 3 ثفارس

 

 

 

نظرات کاربران