گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/06

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3411 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 13% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 609 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 211 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 519 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 300 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 674 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 293 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 131 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 257 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 215 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 180 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 166 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 19 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 9 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 23 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.97% 20,054 2,085,220 شاخص کل
0.68% 4,557 673,274 شاخص هم وزن
-0.7% 41,200,000 قیمت سکه بورسی

 

 

فرابورس بورس آمار روز
228 291 تعداد نماد مثبت
132 51 تعداد نماد منفی
151 191 تعداد نماد صف خرید
191 میلیارد تومان 471 میلیارد تومان ارزش صف خرید
84 12 تعداد نماد صف فروش
251 میلیارد تومان 34 میلیارد تومان ارزش صف فروش
22 میلیارد ورود پول 108 میلیارد ورود پول ورود و خروج پول
24 همت 1/4 همت ارزش معاملات
76 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/1 کلیت بازار
300 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
3/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 13% افزایش داشته ارزش معاملات خرد
وبملت،پالایش،فولاد،فسبزوار،معیار،فن افزار معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
31 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
23 پالایشی
15 بانکی
-11 خودرو صنایع با بیشترین خروج
-5 زراعتی
-2.5 خرده فروشی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
16.7 خاور 26.9 مادیرا
13.3 خودرو 9.6 شفام
11.2 خگستر 5.2 وارس
11.1 فزر 4.8 کرومیت
10.9 ثفارس 4.5 کساپا

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-14 خودرو 26 فولاد
-10 فملی 22 وبملت
-8 دامین 16 مادیرا
-6 سامان 14 فزر
-5 حفاری 10 فسبزوار

 

 

 

نظرات کاربران