گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/04

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6331 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 15% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 784 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 1066 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1090 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 679 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 95 میلیارد تومان است که کاهش 82 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 238 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 892 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 869 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 549 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 478 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 269 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 869 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.87%- 19,033- 2,166,944 شاخص کل
1.05%- 7,999- 754,340 شاخص هم وزن
0.2%- 31,360,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 112
تعداد کل نمادهای منفی 669
تعداد صف های خرید 31
ارزش صف های خرید 95 میلیارد تومان کاهش 82 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 91
ارزش صف های فروش 892 میلیارد تومان افزایش 238 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 1066 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 784 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/6 همت  نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 15% افزایش
معاملات سنگین بازار ثعمرا،سنیر،وهامون،خبنیان،ونوین،ثجنوب،شرنگی،میهن،خاهن،کپشیر،ثپردیس،ثالوند

 

میلیارد تومان نام  
27 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
7 کاشی و سرامیک
4 لاستیک
287- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
120- بانکی
101- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
17.4 ثجنوب 22.5 شتران
16.6 ثعمرا 13.3 وملی
14.1 سنیر 10 فصبا
8.7 خبنیان 8.8 شستا
5.3 پدرخش 6.4 سیلام

حجم مشکوک ماهانه

فصبا تكشا فاهواز
شستا خفناور وآرين
ونوين كباده وهامون
شاوان غنيلي واميد
دسبحان سنير قپيرا
خبنيان فسازان تاپيكو
ثجنوب درهآور وملي
خاهن ثعمرا وايران
شجم شرنگي كاريز

خرید سنگین حقیقی

در نماد سباقر 6 کد حقیقی هر کدام 167 میلیون مجموع 10 میلیارد تومان خرید کردند

پارس2 1 3969 3969
شكام2 1 2171 2171
ثتوسا 1 401 401
سباقر 6 167 1002
ثجنوب 283 167 47261
تمحركه 16 122 1952
غنيلي 22 121 2662
ثزاگرس 2 120 240
پلاست 58 106 6148
كباده 23 102 2346

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 18  کد ، هر کد 5050 میلیون مجموعا 90 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 18 5050 90900
شكام2 1 2171 2171
فافزا 3 307 921
وآيند 21 294 6174
لپيام 4 195 780
غنيلي 18 148 2664
كگاز 72 135 9720
كساپا 1 135 135
شاوان 96 130 12480
تپسي 46 108 4968
پلاست 47 108 5076
وثخوز 2 107 214
فسازان 207 105 21735
دسبحان 119 104 12376
ثجنوب 198 102 20196

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما
ولبهمن خراسان اتكاي فجهان فبستم
ورازي حشكوه فنفت دتهران‌ ولساپا
وجامي غيوان غبهنوش رتكو قلرست

 

نظرات کاربران