گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/04

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شسکت تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3372 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 16% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1362 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 306 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 8 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 445 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 503 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 240 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 116 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 347 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 232 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 191 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 182 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 15 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 22 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 156 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.69% 14,128 2,065,275 شاخص کل
0.44% 2,906 668,713 شاخص هم وزن
2.5% 41,500,000 قیمت سکه بورسی

 

 

205 259 تعداد نماد مثبت
156 81 تعداد نماد منفی
119 131 تعداد نماد صف خرید
151 میلیارد تومان 295 میلیارد تومان ارزش صف خرید
93 20 تعداد نماد صف فروش
302 میلیارد تومان 73 میلیارد تومان ارزش صف فروش
19 میلیارد خروج پول 116 میلیارد ورود پول ورود و خروج پول
0.6 همت 1/4 همت ارزش معاملات
69 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/3 کلیت بازار
445 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
3/4 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 16% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش داشته ارزش معاملات خرد
پالایش،شتران،ونوین،شبندر،وخارزم،خگستر،کیسون،ثفارس،بوعلی معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
46 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
45 پالایشی
19 سرمایه گذاری
-11 چندرشته ای صنعتی صنایع با بیشترین خروج
-7 خودرو
-5 کمکی به نهادها

 

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
15.6 ثفارس 8 چنوپا
9.2 خگستر 7.5 دامین
6.4 دامین 6 وسدید
5.3 ذوب 4.6 ثشرق
5 خودرو 3.5 وهامون

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-10 فملی 32 شتران
-6 وبصادر 19 نوری
-6 خساپا 18 وخارزم
-5 خوساز 18 ونوین
-5 سامان 10 شبندر

 

 

 

نظرات کاربران