گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/03

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2595 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 11% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1586 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 334 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 103 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 144 میلیارد تومان است که کاهش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 77 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 464 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 311 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 197 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 187 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 26 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 9 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 106 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.21% 4,356 2,052,008 0.21%
-0.03% -170 665,808 -0.03%
1.8% 40,500,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
148 159 تعداد نماد مثبت
201 176 تعداد نماد منفی
45 43 تعداد نماد صف خرید
58 میلیارد تومان 113 میلیارد تومان ارزش صف خرید
121 58 تعداد نماد صف فروش
351 میلیارد تومان 144 میلیارد تومان ارزش صف فروش
23 میلیارد خروج پول 159 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.6 همت 1/4 همت ارزش معاملات
45 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/5 کلیت بازار
103 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
2/6 همت،نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 11% کاهش ارزش معاملات خرد
کماسه،نوری،خدیزل،ساوه معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
5 زراعت صنایع با بیشترین ورود
2.5 کانه فلزی
2 خرده فروشی
-89 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-70 خودرو
-53 فلزات اساسی

 

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
7 شرنگی 27.6 خاور
4.3 وسدید 7.2 خگستر
3.6 وبانک 5.1 ختوقا
3.5 دامین 4.2 ورنا
3.5 کماسه 4 خپارس

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-35 وبملت 14 نوری
-32 خاور 12 فزر
-28 خودرو 9 زکشت
-15 شستا 8 بوعلی
-14 وتجارت 6 خدیزل

 

 

 

نظرات کاربران