گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/02

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2751 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 7% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1765 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 269 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 902 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 549 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 167 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 10 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 167 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 422 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 244 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 164 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 145 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 10 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 21 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 100 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.19% 3,934 2,047,915 شاخص کل
0.04% 241 665,973 شاخص هم وزن
1.1% 39,570,000

 

 

 

 

 

 

 

 

فرابورس بورس آمار روز
135 140 تعداد نماد مثبت
203 181 تعداد نماد منفی
56 47 تعداد نماد صف خرید
76 میلیارد تومان 110 میلیارد تومان ارزش صف خرید
129 75 تعداد نماد صف فروش
335 میلیارد تومان 134 میلیارد تومان ارزش صف فروش
23 میلیارد خروج پول 159 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.5 همت 1/4 همت ارزش معاملات
41 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/2 کلیت بازار
549 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
2/8 همت،نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته، اما نسبت به میانگین ماهانه، 7% کاهش داشته ارزش معاملات خرد
وبانک،خبهمن،کرومیت،وخارزم،نوری،پکرمان،خزامیا معاملات سنگین بازار

 

میلیارد تومان نام
16 چندرشته ای صنعتی صنایع با بیشترین ورود
12 شیمیایی
6 لاستیکی
-40 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-33 پالایشی
-20 انبوه سازی

 

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12.6 خبهمن 26.7 دامین
9.1 ذوب 15.3 کرومیت
7.1 کالا 12.9 ثشاهد
6.7 وبانک 10.4 خگستر
5.1 تپکو 5.8 سصفها

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-26 وبملت 30 وبانک
-24 شپنا 22 نوری
-19 ثفارس 11 وخارزم
-18 خودرو 9 پکرمان
-17 دامین 6 بوعلی

 

 

 

نظرات کاربران