گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/03/01

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2420 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 31% و نسبت به میانگین ماهانه 39% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1360 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای شانزدهمین روز متوالی با ثبت رقم 208 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 212 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 691 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 104 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 17 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 45 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 283 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 232 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 223 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 200 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاغذی با ارزش معاملات 14 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زراعت با ارزش معاملات 30 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و گروه شیمیایی با ارزش معاملات 223 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.06% 1,280 2,113,840 شاخص کل
-0.11% -791 693,925 شاخص هم وزن
-0.5% 39,600,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
115 111 تعداد نماد مثبت
205 194 تعداد نماد منفی
44 39 تعداد نماد صف خرید
59 میلیارد تومان 57 میلیارد تومان ارزش صف خرید
106 48 تعداد نماد صف فروش
237 میلیارد تومان 97 میلیارد تومان ارزش صف فروش
81 میلیارد خروج پول 112 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.6 همت 1/3 همت ارزش معاملات
35 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/8
713 میلیارد ورود پول
2/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 31% و نسبت به میانگین ماهانه 39% کاهش داشته
وتوسم،دکوثر،فملی،ثفارس،دفارا،زفجر،غفارس

 

 

میلیارد تومان نام
31 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
0.8 فنی و مهندسی
0.7 رایانه
-66 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-30 خودرویی
-15 انبوه سازی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
11 وتوسم 15.2 دکوثر
9 خودرو 10.4 ثفارس
8.6 کاما 10.2 بوعلی
8.1 خزامیا 7.9 فاذر
6.4 ثباغ 6.3 نوری

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-17 شگویا 13 وتوسم
-12 خودرو 9 حسینا
-11 بوعلی 7 وآتوس
-10 خگستر 6 خزامیا
-10 فولاد 3 ثفارس

 

 

 

نظرات کاربران