گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/02/01

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته و روند کوتاه مدت آن صعودی است. همچنین شاخص هم‌وزن مقاومت خود را شکسته و روند کوتاه مدت آن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 7.009 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 49% و نسبت به میانگین ماهانه 50% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 3199 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 1076 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 761 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 1277 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 710 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 204 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 366 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 130 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 627 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 561 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 362 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 33 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 326 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 627 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
3.52% 77,643 2,285,857 شاخص کل
2.97% 21,455 745,021 شاخص هم وزن
-3.7% 42,750,000 قیمت سکه بورسی

 

671 تعدادکل نمادهای مثبت
111 تعداد کل نمادهای منفی
217 تعداد صف های خرید
نسبت به میانگین هفتگی 360 میلیارد تومان افزایش 945 میلیارد تومان ارزش صف های خرید
37 تعداد صف های فروش
کاهش 344 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 163 میلیارد تومان ارزش صف های فروش
1.4 قدرت خرید
خروج 3199 میلیارد تومان در یک هفته قبل ورود 1020 میلیارد تومان برآیند ورود و خروج پول
نسبت به میانگین هفتگی، 49% و نسبت به میانگین ماهانه 50% افزایش 7.1 همت ارزش معاملات خرد
فولاد،فملی،شپنا،ونوین،وبملت،ثشاهد،شتران،کاما،ذوب معاملات سنگین بازار

 

میلیارد تومان نام
261 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
90 پالایشی
85 خودرویی
-12 سیمان صنایع با بیشترین خروج
-5 بیمه
-2.5 لاستیک

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
44 شپنا 11 حپترو
30 فولاد 10 فن افزار
28 شبندر 7 چنوپا
24 ذوب 6 وبرق
24 خگستر 5 غناب

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-18 فزر 88 فولاد
-18 ثفارس 59 فملی
-10 شستا 52 شپنا
-7 آریا 42 خودرو
-7 وپارس 39 وبملت

 

حجم مشکوک ماهانه

 

رمپنا سصوفي سشرق
لسرما ما شغدير
خريخت حپترو شپارس
جم پيلن كحافظ مبين
سپاها واعتبار جم
دامين خلنت پكوير
وبوعلي فاسمين سشمال
غگرجي ساروم اتكام
ونوين فجر سهرمز

 

 

کف حمایت 3 ماهه

 

بموتو ونفت وسينا
فروس خپويش كخاك
وصنا ثبهساز شهر
وپخش پكرمان دابور
تكاردان غزر وخارزم
لخزر تيپيكو شنفت
كطبس شكلر ما
وبشهر ثمسكن دسبحا
وسكاب وتوشه كترام
هاي وب خكار شيران
كيميا دفارا كحافظ
شپاكسا كپشير فايرا
تايرا سبهان خشرق
تملت شفا دالبر
دسبحان حكشتي دارو

 

نظرات کاربران