اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

نقش پر رنگ بازار سرمایه در ایجاد مشارکت مردمی

منتشر شده در ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/02/02

منتشر شده در ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/02/01

منتشر شده در ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سهامداران با دست پر به خانه رفتند

منتشر شده در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/29

منتشر شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/28

منتشر شده در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

فصلنامه مالی و اقتصادی زمستان 1402

منتشر شده در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/27

منتشر شده در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/26