اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۲۱ مهر ۱۴۰۰

ویترین جذاب اما کم‌سود صندوق‌ها

منتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرعت‌گیر سرمایه‌گذاری

منتشر شده در ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

صندوق های اهرمی؛ عاملی برای پویایی بازار