اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

پذیرش اولین شرکت سهامی عام پروژه

منتشر شده در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

تعهدی دیگر برای تامین سرمایه امید

منتشر شده در ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

بازی‌خوانی بورس ۱۴۰۲

منتشر شده در ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

مدیرعامل جدید تامین سرمایه امید تائید شد

منتشر شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

بازگشت منطقی بازار