اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

حذف قیمت گذاری دستوری؛

منتشر شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازار سرمایه به کجا می رود؟

منتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

اصلاح با الگوبرداری جهانی

منتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آینده بورس با نقش آفرینی تأمین سرمایه ها