اخبار

شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، ادغام و تملیک و … مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگرددانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعخد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

منتشر شده در ۰۹ تیر ۱۴۰۰

توثیق واحد های سرمایه گذاری

منتشر شده در ۰۶ تیر ۱۴۰۰

نبود امکان تأمین مالی خرد

منتشر شده در ۰۵ تیر ۱۴۰۰

حذف محدودیت‌های قیمتی

منتشر شده در ۰۸ خرداد ۱۴۰۰

تلاش برای کسب بیشترین بازدهی