عملکرد درخشان تامین سرمایه امید در مدت 8 ماهه1402

دسته بندی اخبار بورس

تامین سرمایه امید در 8 ماه ابتدایی سال 792 میلیارد تومان سود ساخت / 93 درصد بیشتر از سال قبل

عملکرد درخشان تامین سرمایه امید در مدت 8 ماهه1402

پذیرش تعهدات جدید و افزایش دارایی تحت مدیریت از دیگر تغییرات تامین سرمایه امید از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری بود.

عملکرد درخشان تامین سرمایه امید در مدت 8 ماهه1402

نظرات کاربران