گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/04

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 5.662 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 29%و نسبت به میانگین ماهانه 23%افزایش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2.151 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 614 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 413 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 733 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 608 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 302 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 72 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 388 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 606 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 456 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 314 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 41 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 314 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه هتل با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 10 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #کقزوی 7 کد حقیقی هر کدام 294 میلیون خرید کردند

نمادهایی که حقوقی موجب رشد آن شده

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

فروش سنگین حقیقی

(در #شزنگ 5 کد حقیقی و هر نفر 318 میلیون فروختند)

نظرات کاربران