گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/08

دسته بندی اخبار

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بازارسرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4802 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1678 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 9 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 92 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 178 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 191 میلیارد تومان است که کاهش 87 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 31 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 160 میلیارد تومان قرار دارد.
 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 422 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 399 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 352 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زراعت با ارزش معاملات 130 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 141 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه بیمه با ارزش معاملات 107 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/03% 652 2,304,978 شاخص کل
0/18% 1,395 765,045 شاخص هم وزن
-1/2% 40,690,000 قیمت سکه بورسی

 

 

فرابورس بورس آمار روز
141 110 تعداد نماد مثبت
203 221 تعداد نماد منفی
64 11 تعداد نماد صف خرید
191 میلیارد تومان 23 میلیارد تومان ارزش صف خرید
28 3 تعداد نماد صف فروش
161 میلیارد تومان 0/5 میلیارد تومان ارزش صف فروش
49 میلیارد ورود پول 13 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1/5 همت 2/4 همت ارزش معاملات
38 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1 کلیت بازار
223 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
4.9 همت،نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است. ارزش معاملات خرد
شمواد،تاصیکو،فتوسا،خبهمن،زشریف،تبرک،وامیر،وهنر معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
31 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
19 انبوه سازی
17 دارویی
-26 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-17 بانکی
-9 فلزات اساسی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
51 کسرام 17 چنوپا
30 ثپردیس 16 ثامان
27 وارس 12 شفارا
27 ثشرق 12 شگستر
23 فگستر 7 بتهران

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-22 خودرو 27 حسینا
-16 فولاد 16 ثپردیس
-11 ورنا 11 آسیا
-8 کرومیت 11 تاصیکو
-8 مادیرا 11 فملی

 

 

 

نظرات کاربران