گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/09/11

دسته بندی اخبار بورس

در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به 1401/09/11 می‌پردازیم. ابتدا شاخص‌ها و آمارهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس صنایع و شرکت‌های پر بازده بررسی می‌گردند.

در بخش دوم تغییرات قیمتی فلزات گرانبها و فلزات پایه در روزهای هفتۀ منتهی به 1401/09/11 و هفتۀ قبل از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم تغییرات قیمتی نفت خام ایران، نفت برنت و نفت WTI آمریکا و گاز طبیعی در روزه ای هفتۀ منتهی به 1401/09/11 هفتۀ قبل از آن قابل مشاهده است.

در بخش چهارم تغییرات قیمتی هر قطعه سکۀ بهار آزادی و نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای هفتۀ منتهی به 1401/09/11 و هفتۀ ماقبل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش پنجم به مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی پرداخته شده.

و در بخش ششم بورس های بین المللی در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 1401/09/11 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

14010911

نظرات کاربران