گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1400/06/19

دسته بندی اخبار بورس

در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به 1400/06/19 می‌پردازیم. ابتدا شاخص‌ها و آمارهای معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس صنایع و شرکت‌های پر بازده بررسی می‌گردند.

در بخش دوم تغییرات قیمتی فلزات گرانبها و فلزات پایه در روزهای هفتۀ منتهی به 1400/06/19 و  هفتۀ قبل از آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم تغییرات قیمتی نفت خام ایران، نفت برنت و نفت WTI آمریکا و گاز طبیعی در روزهای هفتۀ منتهی به 1400/06/19 و هفتۀ قبل از آن قابل مشاهده است.

در بخش چهارم تغییرات قیمتی هر قطعه سکۀ بهار آزادی و نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما در روزهای هفتۀ منتهی به 1400/06/19 و  هفتۀ ماقبل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش پنجم به مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی پرداخته شده.

و در بخش ششم شاخص‌های با اهمیت بین‌المللی طی هفتۀ منتهی به 1400/06/19 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به19 شهریور 1400

نظرات کاربران