گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/19

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بازار 1402/07/19-معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3156 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 28% کاهش داشته است.

 

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 399 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 149 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

 

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 153 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 44 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 98 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 242 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 311 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 258 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 218 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.29% 5,891 2,019,957 شاخص کل
0.65% 4,445 690,423 شاخص هم وزن
-1.0% 28,570,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 372
تعداد کل نمادهای منفی 421
تعداد صف های خرید 51
ارزش صف های خرید 153 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 44 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 53
ارزش صف های فروش 247 میلیارد تومان کاهش 98 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 88 میلیارد تومان ورود 2526 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.2 همت نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 28% کاهش
معاملات سنگین بازار ثپردیس،ملت،وحافظ،کمینا،وارس،ومعلم،وآیند،وتجارت،خبنیان،بسویچ،ثعتما

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
12 کمینا -14 شستا
12 شاروم -13 ثفارس
9 وحافظ -13 دسبحان
9 پارسان -10 فملی
9 وارس -8 دی

 

میلیارد تومان نام
15 سرمایه‌گذاری صنایع با بیشترین ورود
13 بیمه
11 کانی غیرفلزی
-20 چندرشته‌ای صنایع با بیشترین خروج
-18 خودرویی
-16 دارویی

 

حجم مشکوک بیش از 4 برابر میانگین ماه

ومعلم4 شاروم
ملت بسویچ
ومعلم بهیر
دسبحان ومشان
وحافظ کایتا
وبوعلی چنوپا

 

 

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

خکاوه سپید
وشهر قصفها
خودرو زمگسا
سنوین ثاخت
غالبر تملت
وملی
سیتا
لطیف

 

خرید سنگین حقیقی در نماد خبنیان توسط یک شخص حقیقی به مبلغ 11.7 میلیارد تومان.

 

خبنیان 1 11704 11704
وحافظ 68 210 14280
گشان 15 199 2985
وآیند 84 196 16464
وثنو 14 151 2114
وارس 239 128 30592
ومشان 29 121 3509
کمینا 171 118 20178
وبرق 36 107 3852
پلاست 17 97 1649

 

نظرات کاربران