گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/15

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بازار 1402/07/15-معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 4.125 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 9% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 893 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دوازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 633 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 933 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 366 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 57 میلیارد تومان است که کاهش 43 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 81 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 402 میلیارد تومان قرار دارد.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.81% 16,864 2,052,885 شاخص کل
-0.94% 6,710 709,268 شاخص هم وزن
2.2% 27,400,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 123
تعداد کل نمادهای منفی 605
تعداد صف های خرید 26
ارزش صف های خرید 60 میلیارد تومان کاهش 43 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 103
ارزش صف های فروش 402 میلیارد تومان افزایش 81 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 633 میلیارد تومان خروج 894 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.2 همت نسبت به میانگین ماهانه، 9% کاهش داشته است.
معاملات سنگین بازار سصفها،فروس،تپکو،سشرق،پکویر

 

میلیارد تومان نام  
27 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
9 قندوشکر
2 سایرمعادن
-120 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-82 پالایشی
-59 خودرویی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
25 فروس -32 وبملت
9 حپترو -31 فملی
6 حتاید -29 شپنا
5.5 فسوژ -24 شبندر
5 قشرینح -23 ثفارس

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

بسويچ ستران وشمال بپيوند
سشرق وسكاب كيا وفردا
نيرو ولغدر كبافق آبادا
كابگن پدرخش فوكا فبستم
ريشمك فروس امين حپترو
كشرق تجلي فمراد لپيام
خعمرا شوينده ثزاگرس شتهران
ساربيل حتايد قيستو  
فسوژ وتعاون كساوه  

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

شكام وبصادر
ثشرق پارتا
خبنيان شستا
آواپارس غگرجي
ثاخت كيمياتك
چخزر شبريز
فن افزار چفيبر
كنور فتوسا
غكورش  

 

خرید سنگین حقیقی در نماد نیرو 3 حقیقی هر کدام 233 میلیون خریدند که کلا 6.99 میلیارد می شود

نيرو وحافظ
تكنو ولراز
فاهواز وثخوز
معيار فلات

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10 و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

كروي حگهر سخوز
هاي وب جم اتكاي
سهرمز زشريف وكار
شكام تيپيكو دشيري
ومهان سايرا مبين
شرانل دفرا وثنو
كيميا پترول حپارسا
شكبير اعتلا هرمز
همراه وبيمه سصوفي
ريشمك داسوه شهر
فسپا فارس دابور
دسبحان خديزل ساراب
قاسم سشمال شنفت
فولاژ واميد كاريز
دحاوي اتكام پارس

 

نظرات کاربران