گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/09

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش بازار 1402/07/09-معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 4.643 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1352 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم 439 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 975 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 78 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 146 میلیارد تومان است که کاهش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 125 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 445 میلیارد تومان قرار دارد.

صف‌های خرید و فروش:

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 510 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 389 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 342 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.83% -17,374 2,067,159 شاخص کل
-0.68% -4,862 710,442 شاخص هم وزن
0.4% 26,750,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 154
تعداد کل نمادهای منفی 621
تعداد صف های خرید 47
ارزش صف های خرید 150 میلیارد تومان کاهش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 82
ارزش صف های فروش 445 میلیارد تومان افزایش 130 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 440 میلیارد تومان خروج 1360 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.7 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار ذوب،اسیاتک،وآذر،سصفها،حفارس،وارس،کفپارس،زفکا،کدما،تاپیکو،غاذر،پکویر

 

میلیارد تومان نام
45 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
11 محصولات فلزی
8 اطلاعات و ارتباطات
-103 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-82 پالایشی
-70 خودرویی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
86 ذوب -40 وتجارت
13 اسیاتک -32 شبندر
10 فکمندح -30 شپنا
8 وآذر -30 وبملت
7 تکنو -22 حفارس

 

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

كفپارس پكوير فوكا غشصفا
حريل ولملت خچرخش زفكا
غمارگ حفارس ذوب شصفها
خرينگ وفردا وآفر پدرخش
اسياتك آرمان وارس غپاك

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

شرانل خموتور خودرو رافزا
خساپا سآبيك شبندر ثاميد
فملي شستا سپيدار نيان
گلديرا سفارس تاپيكو ثاخت
زمگسا عاليس سيدكو رتكو
نوري غبشهر وملل
پكرمان انرژي فنورد

 

خرید سنگین حقیقی در نماد فالوم 6 حقیقی هر کدام 188 میلیون خریدند که کلا 1.128 میلیارد می شود

كحافظ2 1 13084 13084
وارس 390 244 95160
فالوم 6 188 1128
ثزاگرس 1 182 182
ثاصفا 2 177 354
فبستم 4 129 516
ذوب 1084 121 131164
وآفر 366 117 42822
زملارد 25 109 2725
وسنا 22 99 2178
وخاور 57 98 5586

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

سهرمز فاما كساوه واميد
وجامي شنفت دامين اتكام
دحاوي كاريز شگويا حپارسا
وكار حخزر غبشهر شهر
وثنو شيران كچاد رنيك
حگهر ونيكي صبا پلاست
تيپيكو غدانه لوتوس وپخش
دفرا دالبر شرانل تنوين
فنوال سامان شكبير كيمياتك
خديزل غكورش فولاژ هاي وب
دتهران‌ فوكا سايرا دسبحان

 

نظرات کاربران