گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/04

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش آماری بازار سرمایه معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3.933 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 15% کاهش داشته است.
 در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1918 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 150 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 452 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 79 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 163 میلیارد تومان است که کاهش 14 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 48 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 323 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 499 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 281 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 261 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.15% 3,132 2,097,902 شاخص کل
0.11% 778 717,371 شاخص هم وزن
-0.40% 26,970,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 260
تعداد کل نمادهای منفی 540
تعداد صف های خرید 60
ارزش صف های خرید 160 میلیارد تومان کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 48
ارزش صف های فروش 320 میلیارد تومان افزایش 50 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 150 میلیارد تومان خروج 1900 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت کاهش 15% نسبت به میانگین ماه
معاملات سنگین بازار خزامیا،بکابل،فلوله،ثعمرا،غدشت،وآیند،ثغرب،کیسون،فسوژ،ونیرو،رمپنا،دارایکم

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
17 خزامیا -22 فولاد
17 بکابل -19 وپاسار
14 ثعمرا -16 وشهر
14 فسوژ -15 فملی
12 وآیند -13 شپنا

 

میلیارد تومان نام
18 دستگاه برقی صنایع با بیشترین ورود
12 انبوه سازی
12 کانی غیرفلزی
-38 پالایشی صنایع با بیشترین خروج
-37 بانکی
-21 فلزات اساسی

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

سآبيك شليا
كفرآور پارتا
سجام پخش
داوه بكابل
كطبس كتوكا
ثاصفا غيوان
كصدف ودانا
قنقش ناما

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

بگيلان ثاميد
وكغدير فن افزار
كيمياتك كنور
گدنا شيران
فولاژ فسبزوار
زمگسا درهآور
فنفت ختراك
بخاور كوير
وتجارت آواپارس

 

خرید سنگین حقیقی در نماد ودانا 114 حقیقی هر کدام 126 میلیون خریدند که کلا 14.36 میلیارد می شود

نام cfield0 cfield1 cfield2
رفاه2 1 26084 26084
ولانا 5 504 2520
فالوم 7 216 1512
وارس 12 181 2172
ثزاگرس 3 165 495
گپارس 14 162 2268
سلار 58 140 8120
فكمند 2 135 270
شصفها 8 133 1064
نيرو 6 132 792
ودانا 114 126 14364
وآيند 199 122 24278
وحافظ 35 117 4095
خكاوه 47 110 5170
ثنظام 43 104 4472
شفارا 74 98 7252

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

غبشهر دفرا كچاد دابور
تنوين كاريز صبا شنفت
وجامي حخزر فاما شيران
دحاوي غدانه وپخش پلاست
وكار دالبر كيمياتك فارس
حگهر سامان شكبير خديزل
تيپيكو غكورش فولاژ واميد
سايرا لوتوس وثنو اتكام

 

خرید حقیقی در صف فروش

(قنقش 14  میلیارد تومان)

قنقش 14
سخواف 12
بالاس 9
وآفر 9
وهنر 7
خبنيان 6
حشكوه 6
گشان 6
وگردش 5
تپكو 5
شليا 5
پخش 5

 

نظرات کاربران