گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/21

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/21

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3,941 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 6% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته، برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 56 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 6 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 146 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 158 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

صف‌های خرید و فروش

ارزش صف‌های خرید 212 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 5 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 154 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 111 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 385 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 336 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 263 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.04% -848 2,053,634 شاخص کل
0.28% 1,933 701,026 شاخص هم وزن
-0.3% 29,010,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 361
تعداد کل نمادهای منفی 391
تعداد صف های خرید 45
ارزش صف های خرید 212 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 5 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 36
ارزش صف های فروش 111 میلیارد تومان کاهش 154 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 56 میلیارد تومان خروج ورود 6 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 6% کاهش
معاملات سنگین بازار وساخت،حآفرین،تپکو،خکمک،ثفارس،خبنیان،ثبهساز،گدنا،شستا،وساپا،ثمسکن

 

میلیارد تومان نام صنایع با بیشترین ورود
42 حمل و نقل
28 غذایی
28 انبوه سازی
-32 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-31 بانکی
-25 شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28 تپکو 2 وسدید
13 کساپا 1.6 توریل
12 چدن 1.3 شستان
10 ختوقا 0.6 آریان
9 حبندر 0.4 وسنا

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

غمايه حگردش درازي
وتوكا كايزد ملت
وامير لخزر حآسا
غبهنوش وتعاون وساخت
حبندر بازرگام4 تاتمس
توريل جم پيلن چدن
لخانه كسعدي كترام
اپال ثاژن شستان
كساپا پرسپوليس استقلال
تپكو تپولا سجام

خرید سنگین حقیقی

در نماد سلار 10 کد حقیقی هر کدام 132 میلیون خرید کردند

خوساز2 1 8918 8,918
فنرژي 2 668 1,336
سلار 10 132 1,320
گنگين 9 109 981
وثنو 139 96 13,344

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 6 کد ، نفری 16,841 میلیون مجموعا 101 میلیارد تومان فروختند

بازرگام4 1 18,360 18,360
وسالت2 6 16,841 101,046
خوساز2 1 8,918 8,918
فنرژي 4 340 1,360
بپاس 45 177 7,965
شستان 10 162 1,620
فالوم 3 160 480
وسنا 82 128 10,496

کف حمایت 3 ماهه

حگهر دكيمي ساراب
فغدير لوتوس پارس
جم سمتاز فايرا
سايرا شرانل كگهر
داسوه شكبير ارفع
دتهران‌ وكار رفاه
شفا مبين دارو
ودي وپخش تيپيكو

 

نظرات کاربران