گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/29

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4.456 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 6% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 523 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 167 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 237 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 324 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 189 میلیارد تومان است که کاهش 110 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 7 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 245 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 1063 میلیارد تومان (4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 368 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 337 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.41%- 8,325- 2,017,915 شاخص کل
0.46%- 3,260- 700,533 شاخص هم وزن
0.8%- 28,680,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 147
تعداد کل نمادهای منفی 510
تعداد صف های خرید 42
ارزش صف های خرید 190 میلیارد تومان کاهش 110 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 64
ارزش صف های فروش 245 میلیارد تومان کاهش 7 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول  167 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 523 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 6% افزایش
معاملات سنگین بازار واتی،سبزوا،وساخت،ختوقا،وثنو،دارایکم،ثفارس،ثنوسا،خبنیان،کسرام،پدرخش،کگاز

 

میلیارد تومان نام
470 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
11 دارویی
9 کانه فلزی
55- بانکی صنایع با بیشترین خروج
52- خودرویی
36- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12 کی بی سی 20 خبنیان
11 غالبر 6 وسدید
9 وثنو 4.6 شستان
8 واتی 3.8 حفارس
8 وتوکا 3.4 داوه

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

شكام شستان
واتي تكمبا
وثنو كگهر
وتوكا تفيرو
كفرا تشتاد
اتكام فصبا
وسين

خرید سنگین حقیقی

در نماد گشان  17 کد حقیقی هر کدام 191 میلیون خرید کردند

حآفرين2 1 2450 2450
شمواد 2 300 600
گشان 17 191 3247
قشرين 7 168 1176
فلات 5 165 825
وارس 132 160 21120
وامير 39 149 5811
كترام 104 144 14976
تشتاد 30 116 3480
سباقر 3 114 342
ثعتما 2 110 220

فروش سنگین حقیقی

در تشتاد 15  کد ،  232 میلیون مجموعا  3.48 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 97211 97211
تشتاد 15 232 3480
وارس 229 182 41678
شتولي 1 172 172
بتهران 38 131 4978
بپاس 57 130 7410
سدشت 7 115 805
ولراز 3 100 300
وبرق 94 97 9118
جم 34 95 3230
وايرا 13 94 1222

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران