گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/24

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3887 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 739 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 134 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 298 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 124 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد.

ارزش صف‌های خرید 395 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 111 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 326 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه بانکی با ثبت رقم 435 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 311 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.35%- 7,191- 2,038,875 شاخص کل
0.00% 6- 702,140 شاخص هم وزن
0.5% 29,130,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 219
تعداد کل نمادهای منفی 527
تعداد صف های خرید 61
ارزش صف های خرید 395 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 111 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 42
ارزش صف های فروش 326 میلیارد تومان افزایش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 134 میلیارد تومان خروج خروج 739 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش
معاملات سنگین بازار حفاری،ذوب،ثغرب،سامان،وسدید،سنیر،ثفارس،سلار،کایزد،ثمسکن،بپیوند،تپکو

 

میلیارد تومان نام
21 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
18 انبوه سازی
14 سرمایه گذاری
136- بانکی صنایع با بیشترین خروج
30- پالایشی
16- خودرو

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
44 حفاری 34 ونوین
11 وسدید 14 گشان
11 کساپا 4 وثوق
5.5 حآسا 2 سلار
5 ثشرق 2 واعتبار

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

سلار تفيرو حپارسا
ونوين پرديس كخاك
حفاري فتوسا گپارس
زفكا كمرجان بتك
كورز شوينده شستان
زدشت وتعاون قشكر
رافزا ثاژن افرا

خرید سنگین حقیقی

در نماد حفاری 624 کد حقیقی هر کدام 160 میلیون خرید کردند

حفاري 624 160 99840
ثزاگرس 5 121 605
وكادو 28 113 3164
كباده 2 113 226
ثعتما 26 112 2912
سباقر 5 111 555
وارس 86 104 8944
وثنو 95 98 9310
كترام 105 96 10080
وسديد 187 96 17952

فروش سنگین حقیقی

در وسالت  2 کد ، نفری 49886 میلیون مجموعا 99.772 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 2 49886 99772
لازما 2 614 1228
جم 11 246 2706
ونوين 744 182 135408
سدشت 28 124 3472
وارس 81 111 8991
خفولا 6 106 636
حفاري 462 101 46662

کف حمایت 3 ماهه

اميد پارس جم
وصندوق دسبحا داسوه
تنوين فايرا فارس
شرانل كگهر دتهران‌
شكبير ارفع شفا
دشيري رفاه كرماشا
مبين دارو ساراب
فغدير سمتاز لوتوس

 

 

نظرات کاربران