گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/23

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4023 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 5% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 65 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 338 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 56 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 95 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این چهارمین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 288 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 57 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 302 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 382 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 336 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 262 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.84%- 9,784- 2,046,175 شاخص کل
0.47%- 3,341- 702,287 شاخص هم وزن
0.4%- 28,970,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 170
تعداد کل نمادهای منفی 585
تعداد صف های خرید 43
ارزش صف های خرید 288 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 57 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 42
ارزش صف های فروش 302 میلیارد تومان افزایش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 387 میلیارد تومان خروج خروج 65 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 5% کاهش
معاملات سنگین بازار حفاری،حفارس،تپکو،زدشت،غمارگ،قنیشا،تپسی،بپیوند،غشهداب،ثرود،ثغرب،ثشاهد

 

میلیارد تومان نام
19 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
18 کانه فلزی
9 واسطه گری
90- بانکی صنایع با بیشترین خروج
60- خودرو
49- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
20 حفاری 7.7 وسدید
14 کیسون 4.6 غمایه
13 تپکو 1.7 غدشت
13 ثغرب 1.7 غمارگ
13 کترام 1.4 ناما

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

نمرينو تپسي توريل
ولشرق ولپارس دروز
شتولي بايكا گپارس
زدشت ثغرب لكما
غمايه فسديد شستان
حگهر وبوعلي كيسون
غمارگ كايزد قنيشا
حتوكا ثاژن پرسپوليس

خرید سنگین حقیقی

در نماد کمینا 76 کد حقیقی هر کدام 132 میلیون خرید کردند

فپنتا2 1 2508 2508
فسديد 2 768 1536
گپارس 9 160 1440
كمينا 76 132 10032
كباده 1 108 108
حفاري 554 108 59832
وارس 82 108 8856
وثخوز 3 107 321
كترام 149 98 14602
وسين 6 97 582

فروش سنگین حقیقی

در گپارس 4 کد ، نفری 362 میلیون مجموعا 1.44 میلیارد تومان فروختند

فپنتا2 1 2508 2508
گشان 5 604 3020
گپارس 4 362 1448
كمينا 84 171 14364
ولراز 5 163 815
آينده 1 139 139
وسالت 138 132 18216
فسديد 12 128 1536
كيسون 289 112 32368
وارس 93 108 10044

کف حمایت 3 ماهه

گوهران حگهر سخوز
ومهان فغدير وكار
شرانل جم دشيري
شكبير تيپيكو مبين
فباهنر سايرا فخاس
شبهرن وگردش سهگمت
تملت دفرا فولاژ

 

 

نظرات کاربران