گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/14

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4133 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1219 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 34 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 457 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 115 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 129 میلیارد تومان است که کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 399 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم 484 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 357 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 305 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.88% 17,537 2,016,746 شاخص کل
0.88% 5,917 678,924 شاخص هم وزن
0.1% 29,390,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 459
تعداد کل نمادهای منفی 321
تعداد صف های خرید 64
ارزش صف های خرید 129 میلیارد تومان کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 58
ارزش صف های فروش 400 میلیارد تومان کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 34 میلیارد تومان خروج خروج 1219 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.2 همت نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار شیراز،پالایش،دارایکم،زاگرس،کترام،ثرود،شپاکسا،شپنا،ذوب،خاهن،پترول،شخارک

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
43 شیراز 22- وبملت
30 زاگرس 17- فملی
14 خاهن 16- شستا
10 کترام 9- شپنا
9 شپاکسا 8- بپاس

 

میلیارد تومان نام
116 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
16 سرمایه گذاری
10 کاشی و سرامیک
45- بانکی صنایع با بیشترین خروج
27- فلزات اساسی
22- چندرشته ای صنعتی

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

وصنا واعتبار واميد
شپاكسا تفيرو دروز
شفن اتكاسا كترام
دحاوي واحيا شيراز
اتكاي بايكا شخارك
بمپنا ساذري زاگرس
خاهن شزنگ شاملا
شجم غيوان

خرید سنگین حقیقی : در نماد غدشت 2 کد حقیقی هر کدام 6168 میلیون خرید کردند

غدشت2 2 6168 12336
كحافظ2 1 2588 2588
وارس 53 283 14999
ثتوسا 4 195 780
وسنا 26 130 3380
قشرين 3 123 369
خكاوه 7 120 840
واحيا 55 119 6545
آريان 133 104 13832
شيراز 610 102 62220
ويسا 16 98 1568

فروش سنگین حقیقی: در وسالت 6  کد ، نفری 16136 میلیون مجموعا 96.816 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 6 16136 96816
كنور2 1 14499 14499
غدشت2 1 12336 12336
وخاور2 4 3658 14632
قنقش 1 337 337
وارس 53 243 12879
بپاس 50 154 7700
واحيا 84 106 8904
فافزا 24 103 2472
وشمال 1 94 94
غنيلي 9 92 828

 

 

نظرات کاربران