گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/13

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

در 3 ساعت و 26 دقیقه‌ای که از بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد 3788 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2633 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 149 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 321 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 537 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

ارزش صف‌های خرید 630 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 365 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 27 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 457 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 370 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 284 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 283 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.46% 28,688 1,999,208 شاخص کل
1.93% 12,753 673,004 شاخص هم وزن
1.0%- 29,360,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 596
تعداد کل نمادهای منفی 175
تعداد صف های خرید 105
ارزش صف های خرید 630 میلیارد تومان  نسبت به میانگین هفتگی 365 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 52
ارزش صف های فروش 461 میلیارد تومان افزایش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 784 میلیارد تومان خروج کاهش 27 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
ارزش معاملات خرد 8/3 همت نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار دارایکم،خگستر،پالایش،ثپردیس،ثشاهد،خزامیا،ثاخت،خودرو،فرابورس،کالا،انرژی،ثبهساز

 

 

 

میلیارد تومان نام
45 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
21 کمکی به نهادها
13 انبوه سازی
16- بیمه صنایع با بیشترین خروج
14- چندرشته ای صنعتی
4- هنری

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32 حفارس 13- شستا
17 وبصادر 11- وآیند
15 اخابر 10- بپاس
11 ثاخت 7- ساوه
10 خزامیا 6- ذوب

 

 

خرید سنگین حقیقی: در نماد غدشت 178 کد حقیقی هر کد 108 میلیون خرید کردند

احتمال تغییر روند

باکس سنگین خرید

 

نظرات کاربران