گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/07

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص‌ها: روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3369 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2481 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم 270 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 756 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 84 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

 

ارزش صف‌های خرید 98 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 14 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 107 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 390 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 430 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 276 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 227 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.52% 10,101 1,961,318 شاخص کل
0.89% 5,842 659,015 شاخص هم وزن
2.5%- 29,550,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 424
تعداد کل نمادهای منفی 311
تعداد صف های خرید 56
ارزش صف های خرید 98 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 14 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 81
ارزش صف های فروش 390 میلیارد تومان کاهش 107 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 270 میلیارد تومان خروج 2480 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش
معاملات سنگین بازار خاور،بوعلی،ذوب،ثمسکن،شپنا،کی بی سی،گشان،پالایش،حسینا،فاذر،فسبزوار،وبملت

 

میلیارد تومان نام
5 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
3.5 محصولات فلزی
2.4 کانی غیرفلزی
59- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
38- بانکی ها
36- فلزات اساسی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
11 بوعلی 39- خساپا
6 فسبزوار 21- خودرو
5 کی بی سی 20- فملی
5 نیان 16- وسدید
4 فکمند 13- بازرگام

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

نبروج دسانكو
زمگسا قيستو
غناب تنوين
بازرگام ركيش
غشهد وايرا
واعتبار خراسان

 

باکس سنگین خرید

پيزد ختور
فملي تكمبا
تيپيكو غالبر
بمپنا فنورد
فولاد لپارس
ولكار عاليس
سصوفي تكاردان
ددانا ثفارس

 

خرید سنگین حقیقی : در نماد خعمرا 10 حقیقی هر کدام 123 میلیون خرید کردند

كايتا 5 171 855
گنگين 9 161 1449
وارس 57 147 8379
خعمرا 10 123 1230
فكمند 53 117 6201
سخواف 3 109 327
وسنا 16 109 1744
فاذر 66 107 7062
تشتاد 11 98 1078

فروش سنگین حقیقی: در وسنا 14 نفر ، نفری 245 میلیون فروختند

وآيند2 1 151100 151100
وسالت2 4 21230 84920
بازرگام 23 657 15111
لازما 3 607 1821
قنقش 2 414 828
وزمين 2 364 728
دفرا 8 257 2056
وسنا 14 245 3430
فبستم 1 216 216
شلرد 13 205 2665
خكاوه 16 202 3232

کف حمایت 3 ماهه

سهرمز كاذر تايرا
وجامي بهپاك وآفري
ومهان حگهر شفن
شرانل فغدير فولاژ
كيميا جم زدشت
فزرين وامير سخوز
شغدير رافزا ونفت
همراه تيپيكو گلديرا
فگستر وكبهمن دشيري
شبهرن ثاميد مبين

 

نظرات کاربران