گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/06

دسته بندی اخبار بورس
گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص‌ها: روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4624 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 15% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1444 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 1205 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 981 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 613 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

ارزش صف‌های خرید 17 میلیارد تومان است که کاهش 61 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 438 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 1006 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 347 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 339 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 315 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
2.54%- 50,856- 1,951,217 شاخص کل
3.48%- 23,548- 653,176 شاخص هم وزن
3.3% 30,300,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 58
تعداد کل نمادهای منفی 693
تعداد صف های خرید 15
ارزش صف های خرید 21 میلیارد تومان کاهش 61 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 317
ارزش صف های فروش 1000 میلیارد تومان افزایش 438 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0/6
برآیند ورود و خروج پول 1200 میلیارد تومان خروج 1444 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/7 همت نسبت به میانگین هفتگی، 15% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش
معاملات سنگین بازار فزر،بالبر،نیان،ثفارس،کفپارس،فاذر،بمولد،ثامان،ثبهساز،سفار،بوعلی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
19 فزر 62- وبملت
7 حفارس 44- شستا
4 فاذر 32- شپنا
4 بالبر 36- فملی
3 خودرو 29- فولاد

 

154- بانکی ها صنایع با بیشترین خروج
138- فلزات اساسی
102- شیمیایی

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

نبروج شليا سبهان
دحاوي قيستو كساپا
غناب اميد بالبر
ثتوسا غگلپا غشهد
آريان سدور درازي

باکس سنگین خرید

فسپا مداران
ولشرق دپارس
ونفت سيتا
وسينا وصندوق
شسپا لخزر
فسبزوار درازك
شراز كسعدي

 

خرید سنگین حقیقی : در نماد وارس 8 حقیقی هر کدام 227 میلیون خرید کردند

وارس 8 227 1816
ثتوسا 55 168 9240
قيستو 20 152 3040
زنجان 94 138 12972
آريان 92 119 10948
معيار 33 109 3597
حفارس 826 101 83426

 

فروش سنگین حقیقی: در وشهر 84 نفر ، نفری 255 میلیون فروختند

كاريز2 1 4040 4040
قنقش 1 948 948
وارس 4 455 1820
خساپا 14 417 5838
وبرق 2 381 762
شمواد 1 299 299
وشهر 84 255 21420
دشيري 2 215 430
حبندر 3 214 642

 

کف حمایت 3 ماهه

لطيف سخوز تيپيكو سفانو لخزر ارفع
وكبهمن شهر شبصير صبا تنوين فروي
عاليس وپويا وبيمه شغدير مبين دكيمي
اتكام كيمياتك داسوه فتوسا آواپارس غسالم
مديريت وكغدير فگستر گوهران واميد كچاد
رافزا ساروج وآوا ومهان كروي ختراك
هرمز سيتا كساوه دابور كنور كوير

 

نظرات کاربران