گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/01

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص‌ها: شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3746 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1062 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 381 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 55 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما امروز برای دومین روز متوالی 22 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

 

ارزش صف‌های خرید 184 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 26 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 328 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 427 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 335 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 326 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.51% -10,321 2,021,891 شاخص کل
-0.62% -4,247 685,899 شاخص هم وزن
0.0% 28,980,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 178
تعداد کل نمادهای منفی 598
تعداد صف های خرید 39
ارزش صف های خرید 184 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 26 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 82
ارزش صف های فروش 328 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 6 میلیارد تومان کاهش
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 381 میلیارد تومان خروج 1062 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/8 همت نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش
معاملات سنگین بازار حفاری،وبملت،دارایکم،زملارد،ثشاهد،قنیشا،نیان،ولملت،وآیند،تلیسه،کگاز،سامان

 

میلیارد تومان نام
7 کاشی و سرامیک صنایع با بیشترین ورود
5 قندوشکر
1 هتل
-64 پالایشی صنایع با بیشترین خروج
-40 فلزات اساسی
-27 خودرو

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
68 حفاری -36 ونوین
20 وبملت -35 شبندر
12 زملارد -23 سپید
11 دارایکم -20 بازرگام
7 وآیند -19 ثفارس

 

حجم مشکوک حداقل 3  برابر ماه

حفاري كحافظ فخاس
سفانو سامان كگاز
شكام قنيشا كارام
فباهنر وسپه دجابر
نبروج دكيمي دابور
تاپكيش سپيد بازرگام

باکس سنگین خرید

خكار شاوان
آواپارس فرابورس
دقاضي شصدف
فروژ اردستان
قصفها بكاب
كيمياتك كزغال

 

خرید سنگین حقیقی : در نماد شدوص 20 حقیقی هر کدام 229 میلیون خرید کردند

وگردش2 1 9965 9965
فايرا2 1 8275 8275
سامان2 1 2000 2000
سفار 7 420 2940
شدوص 20 229 4580
غبهنوش 34 152 5168
پلاست 18 142 2556
بفجر 21 141 2961
گنگين 9 137 1233
سهرمز 35 137 4795
شصفها 13 131 1703
كقزوي 92 129 11868
ودي 28 124 3472
ثتوسا 8 117 936
غالبر 85 114 9690
وثوق 101 100 10100

 

فروش سنگین حقیقی: در بکابل 42 نفر ، نفری 328 میلیون فروختند

وسالت2 1 96487 96487
سامان2 1 2000 2000
شصفها 2 863 1726
بازرگام 33 604 19932
بكابل 42 328 13776
خكاوه 8 279 2232
وآفر 9 225 2025
فرآور 69 219 15111
وآيند 160 217 34720
بپاس 44 181 7964
سفانو 51 159 8109
ودانا 7 154 1078
سپيد 275 129 35475
سهرمز 33 122 4026
ونوين 523 121 63283

 

 

نظرات کاربران