گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/29

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص‌ها: شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3270 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1893 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 169 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 209 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 392 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

ارزش صف‌های خرید 290 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 118 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 16 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 252 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 334 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 279 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 220 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

 

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.07% 1,430 2,024,973 شاخص کل
0.48% 3,269 686,246 شاخص هم وزن
-1.4% 28,800,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 371
تعداد کل نمادهای منفی 414
تعداد صف های خرید 49
ارزش صف های خرید 81 میلیارد تومان کاهش 35 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 61
ارزش صف های فروش 372 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 172 میلیارد تومان افزایش
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 165 میلیارد تومان خروج 91893 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش
معاملات سنگین بازار وتوصا،باران،کوثر،زکشت،خکار،قنیشا،شصفها،غالبر،زبینا

 

میلیارد تومان نام
38 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
36 سرمایه گذاری
19 حمل و نقل
-41 بانک صنایع با بیشترین خروج
-40 فلزات اساسی
-36 شیمیایی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
31 وتوصا -27 پالایش
28 ثامان -22 وبملت
20 حسینا -20 دارایکم
12 دامین -18 فولاد
9 سفار -18 فملی

 

حجم مشکوک حداقل 3  برابر ماه

حسينا نبروج
سفار وتوصا
وهور كورز
آرمان زنگان
كي بي سي دحاوي
بپاس تاپكيش
دامين زشگزا
زكشت ولتجار

 

افت 35 تا 40 درصد نسبت به سقف

سرچشمه دسبحان
وگستر تماوند
كورز خعمرا
ديران غبهنوش
خبنيان وكادو
چافست چنوپا
سخزر تنوين
كي بي سي فلات
سصفها شزنگ
شلعاب سايرا

 

خرید سنگین حقیقی در نماد ثشرق 88 حقیقی هر کدام 144  میلیون خریدند که کلا 12.67 میلیارد می شود

شگويا2 1 2284 2284
حسينا 73 319 23287
حرهشا 5 265 1325
ثشرق 88 144 12672
خفولا 173 136 23528
سفار 125 127 15875
آريان 44 126 5544
وارس 50 126 6300
سامان 131 113 14803
ولراز 77 112 8624
شصفها 120 109 13080
وتوصا 368 105 38640
وهنر 25 103 2575

 

کف حمایت 3 ماهه

ساروج كحافظ فولاژ وسين
شنفت اتكام وسبحان دحاوي
سشمال فگستر دابور سمتاز
وتوسم سهگمت ارفع وليز
تنوين وبيمه تيپيكو پترول
شرانل شاراك آواپارس غمارگ
سخوز لوتوس انتخاب ثاميد

 

 

نظرات کاربران