گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/08

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش بازار معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 5.247 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 14درصد و نسبت به میانگین ماهانه 12درصد افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.313 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 315 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1.657 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 389 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 173 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 2 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 13 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 281 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه سرمایه گذاری‌ها با ثبت رقم 658 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 634 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 595 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.64% -13,400 2,084,576 شاخص کل
-0.46% -3,310 715,316 شاخص هم وزن
-0.6% 26,600,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 189
تعداد کل نمادهای منفی 604
تعداد صف های خرید 58
ارزش صف های خرید 170 میلیارد تومان افزایش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 69
ارزش صف های فروش 280 میلیارد تومان افزایش 13 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 320 میلیارد تومان خروج 1300 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5.3 همت افزایش  14% نسبت به میانگین هفته و 12% نسبت به ماه
معاملات سنگین بازار حفارس،ونوین،پکویر،وشهر،خمهر،وسدید،باران،خصدرا،خساپا،فرآور،زملارد،گلدیرا

 

میلیارد تومان نام
193 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
17 زراعت
14 ماشین آلات
-86 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-86 خودرویی
-50 پالایشی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
210 وسپهرح -36 وتجارت
18 گلدیرا -23 فولاد
11 فرآور -20 وشهر
10 پکویر -17 ثفارس
10 فنورد -17 شپنا

 

حجم مشکوک حداقل 3  برابر ماه

غگرجي ثشاهد زگلدشت
داوه بتك گلديرا
ثاصفا ونيكي ساربيل
غشصفا خمهر زشريف
زفكا فرآور زقيام
ثامان فنورد پكوير
دسبحان فجوش خديزل
كتوكا ثعتما

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

شدوص دكپسول وكار
قرن انتخاب تكيميا
لخزر خشرق تاصيكو
وكغدير دلر خكار
كاوه غفارس بكام
شاوان غمينو ثعتما

خرید سنگین حقیقی در نماد وآفر 49 حقیقی هر کدام 130 میلیون خریدند که کلا 6.37 میلیارد می شود

شرانل2 1 14412 14412
وخاور2 2 7900 15800
چكارن2 1 6196 6196
وبرق 6 445 2670
نيرو 1 369 369
خفولا 49 351 17199
معيار 2 280 560
وارس 11 198 2178
فكمند 7 158 1106
وحافظ 11 132 1452
وآفر 49 130 6370
حفارس 328 121 39688
رتكو 24 115 2760
كساپا 5 114 570

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

غبشهر دحاوي كاريز شيران
تنوين وكار پلاست سامان
سهرمز وثنو كساوه فولاژ
وجامي حگهر كچاد سايرا
حخزر تيپيكو شگل واميد
ونيكي دفرا صبا اتكام
غدانه فنوال لوتوس شنفت
دالبر خديزل وپخش شگويا
غكورش دتهران‌ كيمياتك شرانل
دامين فاما شكبير حپارسا

 

نظرات کاربران