گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/21

دسته بندی اخبار بورس بورس

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.231 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 249 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته به شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 166 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 86 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

 

خرید حقیقی در صف فروش در وگستر 22  میلیارد حقیقی خرید کرده است

سنگین ترین خرید حقیقی ها به طور مثال در #سلار 68 کد حقیقی هر کدام 224 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی در نماد سلار78 حقیقی هر کدام 212 میلیون فروختند

کف حمایت سه ماهه و

p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

 

نظرات کاربران