گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/20

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد در بورس امروز ۳ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی 24 درصد رشد و در مقایسه با متوسط ماهانه 28 درصد افت نشان می دهد.

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها به طور مثال در #ساذری 24 کد حقیقی هر کدام 236 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی در نماد فسدید 30 حقیقی هر کدام 134 میلیون فروختند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش در وسدید 53  میلیارد حقیقی خرید کرده است

 

نظرات کاربران