گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/07

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 6.202 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 19% افزایش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 395 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 203 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1.387 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 58 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 250 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 13 میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 380 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار:بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 881 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 617 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 422 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 422 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه شیمیایی با ارزش معاملات 617 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 5 برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #فنرژی 68 کد حقیقی هر کدام 351 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی

در نماد فنرژی 38 حقیقی هر کدام 586 میلیون فروختند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

در خزامیا 50 میلیارد حقیقی خرید کرده است

 

نظرات کاربران