گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/30

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 3.506 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7%و نسبت به میانگین ماهانه 25%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.814 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دوازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 359 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 740 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 107 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 67 میلیارد تومان است که کاهش 29 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 71 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 531 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 352 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 297 میلیارد تومان (8.6 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 253 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 297 میلیارد تومان (8.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 54 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه دارویی با ارزش معاملات 122 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

باکس سنگین خرید

ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #خفولا 27 کد حقیقی هر کدام 547 میلیون خرید کردند

نمادهایی که حقوقی موجب رشد آن شده

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

وشهر در صف فروش 52 میلیارد تومان حقیقی خرید داشته

بیشترین رشد هفته

سخزر در ماه قبل 62 درصد رشد داشته

نظرات کاربران