گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/22

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.448 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 5%و نسبت به میانگین ماهانه 17%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2.462 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 99 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 631 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 14 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 330 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 60 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 110 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 309 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 616 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 372 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 309 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 53 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 24 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه بیمه با ارزش معاملات 171 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #وثخوز 74 کد حقیقی هر کدام 192میلیون خرید کردند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

خزامیا را حقیقی ها در صف روش 83 میلیارد خرید کردند

نظرات کاربران