گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/15

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.800 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7%و نسبت به میانگین ماهانه 16%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1060 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 427 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 461 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 138 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 277 میلیارد تومان است که کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 33 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 311 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 624 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 375 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 337 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 126 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 77 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 98 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #وبیمه 9 کد حقیقی هر کدام 266 میلیون خرید کردند

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

باکس سنگین خرید

نظرات کاربران