گزارش آماری بازارسرمایه مورخ 1402/05/10

دسته بندی اخبار

ارزش معاملات خرد عدد 4.787 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 17%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1815 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 93 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1158 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 78 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 334 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 48 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 96 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 190 میلیارد تومان قرار دارد.
(فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #فنورد 90 کد حقیقی هر کدام 113 میلیون خرید کردند

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

نمادهایی که حقوقی مانع نزول آنها شده

نظرات کاربران