گزارش آماری بازارسرمایه مورخ 1402/05/09

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.313 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 10%و نسبت به میانگین ماهانه 26%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.490 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 263 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1.228 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 45 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 275 میلیارد تومان است که کاهش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 45 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 297 میلیارد تومان قرار دارد. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #فنورد 90 کد حقیقی هر کدام 113 میلیون خرید کردند

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

  نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

نمادهایی که حقوقی مانع نزول آنها شده

نظرات کاربران