کمیته سرمایه گذاری

– کمیتۀ سرمایهگذاری: این کمیته به منظور دستیابی به چارچوب و ساختار مناسب سرمایه‌گذاری، اتخاذ رویکردهای هماهنگ و تنظیم صحیح روابط میان بخش‌های عملیاتی با هدف تصمیم‌سازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق بهادار در محدودۀ ارزش ذاتی، تدوین شده است. اعضای این کمیته به شرح جدول ذیل است:

 

اعضای کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایه امید

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق شغلی
1پژمان شعبان‌پور فردرئیس کمیتهدکتری مهندسی مالی1- نایب رئیس هیأت‌مدیرۀ شرکت سبدگردان نو ویرا

2- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

3- معاونت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

4- مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

5- کارشناس اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ ملی

2حبیب رضا حدادی سیاهکلیمدیرعامل و عضو هیأت مدیرهفوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی1- عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‏گذاری امید

2- عضو هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

3- مدیر امور مالی بورس اوراق بهادار تهران

4- مدیر حسابرسی داخلی شرکت شتابکار

۴عبدالله دریابرمعاون خدمات مالی، عضو کمیتهدکتری مدیریت مالی1- معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سهام، صندوق طلا و صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید

3- عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

4- مدیر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

5- مدیر مهندسی مالی و مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایۀ امید

6- کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین

7- تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا

8- تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

۵مجتبی رستمی نوروزآبادمدیر ریسک و مهندسی مالی، عضو کمیتهدکتری مدیریت مالی1- مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام)

3- عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری آذر (سهامی خاص)

4- عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

5- کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

6- کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

7- کارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

8- استادیار مدعو دانشگاه

6میلاد درویمدیر مالی، عضو کمیتهفوق لیسانس مدیریت مالی1- مدیر مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایۀ امید

3- کارشناس ارشد حسابداری شرکت تأمین سرمایۀ امید

4- سرپرست موسسۀ حسابرسی دل آرام

5- مدیر مالی شرکت ایرانکو کیش (سونی)

7میلاد رحمانیانمدیر دارایی‌ها، عضو کمیتهدکتری اقتصاد مالی1- مدیر دارایی‌های شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- کارشناس ارشد معاملات الگوریتم شرکت تأمین سرمایۀ امید

3- کارشناس مسئول ارزیابی طرح های توجیهی اداره تعاون تهران

4- کارشناس ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری سازمان توسعه تجارت

5-  کارشناس تحلیل کارگزاری مبین سرمایه

8مرضیه خزاییکارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و فروش، دبیر کمیتهفوق لیسانس اقتصاد، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها1- کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- کارشناس سرمایه‌گذاری و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید

3- مسئول معاملات تالار حافظ کارگزاری بانک ملت

4- مدرس معاملات آتی کارگزاری بانک ملت

5- معامله‌گر اوراق تأمین مالی و تحلیلگر بنیادی کارگزاری بانک ملت

6- معامله‌گر اوراق تأمین مالی کارگزاری دنیای خبره

7- کارشناس سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و کارشناس تحقیق و توسعه کارگزاری آبان