چالش منفعل بودن نو سهامداران

دسته بندی اخبار

بازدهی مناسب سهام عرضه های اولیه به واسطه فراهم کردن جذابیت قیمتی سهام از سوی سهامداران عمده، موجب شده است تا کام سرمایه گذاران به ویژه تازه واردان شیرین شده و ورود آنها به سهامداری بلند مدت و ماندگار تسهیل شود.

یکی از موضوعاتی که در زمینه عرضه های اولیه مطرح می شود آن است که بخش بزرگی از این سرمایه گذاران جدید و نو سهامداران صرفاً خریدار سهام عرضه اولیه بوده و نسبت به فروش آن حتی در قیمتهای بسیار بالا تر اقدام نمی کنند و به طور عملی در بازار سهام منفعل هستند.

به طور طبیعی ورود به بازار سهام به شکل فعال و حرفه ای نیازمند مجموعه ای از توانایی هاست، که تمام افراد خریدار سهام عرضه اولیه از آن برخوردار نیستند و حتی شرایط مساعد یادگیری و اکتساب آن را ندارند. بنابراین اگر چه حضور این افراد صرفا در عرضه های اولیه درک می شود؛ ولی باید نسبت به تاثیرات این حضور در همه گیری سرمایه گذاری در بازار سهام به عنوان بازار تامین مالی شرکت ها، دولت و موتور محرک اقتصاد کشور خوشبین بود.

نظرات کاربران