پذیرش تعهدات جدید در “امید”

دسته بندی اخبار بورس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه امید، شرکت تأمین سرمایه امید اقدام به پذیرش تعهد پذیره­ نویسی و بازارگردانی مبلغ 3،750 میلیارد ریال از 30،000 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان (صخوز412) به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید را نمود. این اوراق با نرخ سود اسمی 18 درصد 3 ساله و مواعد پرداخت هر 3 ماه یکبار، در تاریخ 08/12/1401 منتشر گردید و تعهد پذیره­ نویسی و بازارگردانی اوراق مذکور به صورت سندیکایی صورت گرفت.

این اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری منتشر گردیده است.

 

نظرات کاربران