پذیرش تعهدات جدید توسط تامین سرمایه امید

دسته بندی اخبار
تامین سرمایه امید

کدال نگر امید:
پذیرش تعهدات جدید توسط تامین سرمایه امید

تامین سرمایه امید در سال مالی متنهی به 1402/9/30 اقدام به پذیرش تعهدات جدید پذیره نویسی اوراق مرابحه دولتی نماد های اراد 138، 139 و 141 کرده است.

مشاهده اطلاعات کامل در کدال (اینجا را کلیک کنید)

نظرات کاربران