مدیریت بهینه پرتفوی

دسته بندی اخبار بورس

کاظم بهبودی، مدیر مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام) در گفتگو با هفته نامه بورس:

افزایش ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را از دلایل کاهش گروهی ارزش سهام شرکت های بازار سرمایه در سال گذشته ذکر کرد و گفت: از موارد مرتبط در این خصوص می توان به بودجه نرخ گاز شرکت های پتروشیمی و مالیات بر درآمد صادرات کالاهای خام مانند شمش فولاد در صنعت فولاد و اوره در صنعت پالایشی اشاره کرد.

او با بیان اینکه یکی از راه حل های کاهش ریسک سرمایه گذارانی که به صورت حرفه ای در بازار بورس فعالیت ندارند، ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه و از طریق صندوقهای سرمایه گذاری است، اضافه کرد: سال گذشته ارزش برخی از سهام شرکت ها در بازار بورس حدود 70 درصد کاهش داشته است، در صورتی که هیچکدام از صندوق های سرمایه گذاری سهامی تا این میزان کاهش ارزش نداشته اند. او وجود مسیر مناسب برای سرمایه های افراد را از مهمترین مسائل کشور برشمرد و گفت: اهمیت مشارکت فعال سرمایه گذاران در بورس به اندازه ای است که ماهیت وجود بورس به تصمیم گیری افراد سرمایه گذار وابسته است.
بهبودی تاکید کرد: از آنجا که هدف صندوق ها افزایش ثروت سرمایه گذاران است، استفاده از پرتفوی با توجه به ماهیت تنوع پذیری آن یکی از مزایای صندوق ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین تشکیل و مدیریت بهینه پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری، موجب همگرایی بازدهی صندوق با بازدهی شاخص بورس می شود.

نظرات کاربران