مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه امید

دسته بندی اخبار

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه امید به منظور تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 30 آذر 1400 ، صبح امروز سه شنبه سوم اسفند ماه 1400 با حضور بیش از 95 درصد از سهامداران برگزار شد و تقسیم سود 50 ریالی به ازای هر سهم را مصوب کرد.

 صبح سه شنبه سوم اسفند ماه 1400 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تأمین سرمایه امید برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1400 با حضور بیش از 95.50 درصد از سهامداران با دستور جلسه ذیل برگزار گردید:
  1. استماع گزارش هيأت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1400
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1400
  3. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1400
  4. اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود
  5. انتخاب اعضای هیأت مدیره
  6. تعيين حسابرس و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 و تعيين حق الزحمه
  7. تعيين پاداش هيأت مديره و حق حضور اعضا غير موظف در هيأت مديره و كميته هاي تخصصي
  8. تعيين روزنامه كثير الانتشار
  9. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه امید، مجمع شرکت با ریاست آقای دکتر جلالی نظری نماینده محترم بانک معظم سپه و نظارت آقایان دکتر رزمجویی نماینده شرکت سرمایه گذاری امید و دکتر شعبان پور فرد نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها تشکیل شد. دبیری جلسه نیز بر عهده آقای حدادی مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید بود. در این مجمع پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره توسط مدیرعامل، صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه سال 1400 تامین سرمایه امید مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت نیز مجمع با تقسیم سود 10 درصدی از سود انباشته معادل 50 ریال به ازای هر سهم موافقت کرد.

در خصوص نحوه تقسیم سود در مجمع به این موضوع اشاره شده که امسال تقسیم معادل حداقل قانونی 10 درصد صورت پذیرد و 90 درصد مابقی به انباشته انتقال گردد. این نحوه عمل با هدف افزایش مبلغ سرمایه از محل سود انباشته و بهره مندی از مزایای آن برای شرکت و سهامداران مدنظر قرار گرفته است.
به عبارتی در راستای مصوبات حمایتی نمایندگان مجلس از بورس مبنی بر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و ترغیب شرکت ها برای عدم تقسیم سود بالا به منظور ایجاد فرصت های شغلی و انجام امور توسعه ای؛ در شرکت تامین سرمایه امید امسال سود حداقل مصوب گردید و مقرر شد مابقی سود به منظور افزایش سرمایه ازمحل سود انباشته در دستور کار هیات مدیره قرار بگیرد که جزئیات نهایی مبلغ و درصد افزایش سرمایه مزبور پس از طی مراحل قانونی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

 

 

 

نظرات کاربران