امید به مجمع عمومی فوق العاده می رود

دسته بندی اخبار

امید به مجمع عمومی فوق العاده می رود

در مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه تامین سرمایه امید در 2 مرحله بررسی می‌گردد.
شایان ذکر است که افزایش سرمایه 43/3 درصدی (از سرمایه 15200 به 21779 میلیارد ریال) در مرحله اول از محل سود انباشته خواهد بود.
مرحله دوم این افزایش سرمایه که از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی است، سرمایه امید را به 25000 میلیارد ریال خواهد رساند.
این اقدام به صورت قابل توجهی توان عملیاتی تامین سرمایه امید را در راستا اهداف جدید، افزایش خواهد داد.
مجمع عمومی فوق العاده تامین سرمایه امید، در تاریخ 13 آبان از ساعت 14 در محل مجموعه رفاهی بانک سپه واقع در خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، شماره 47 برگزار خواهد شد.
منتظر حضور خانواده تامین سرمایه امید هستیم…

نظرات کاربران