قوانین مبارزه با پولشویی

پولشویی از جرایم سازمان یافته‌ای می‌باشد که امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده است.

اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سودمندی مجرمین است و شامل پیشگیری از به کارگیری مجدد عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه می‌باشد. لذا مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشویی ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان می‌باشد تا آنها نتوانند پولهای کثیف خود را از طریق شبکه اقتصادی از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در مؤسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

شرکت تأمین سرمایه امید همگام با سایر شرکت‌های کشور، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. و در این راستا همزمان با سایر فعالیت‌های مربوطه و به منظور ارتقاء سطح آگاهی کلیه همکاران و مشتریان اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع‌رسانی خود به این موضوع نموده است. امید است این امر گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف مبارزه با پولشویی در کشور باشد.

“برای مطالعه روی مطلب مورد نظر کلیک کنید”

قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحیه

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در خدمات الکترونیک بازار سرمایه

دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتريان

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمايه

دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشويی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم