جدیدترین آمار از رشد نقدینگی

دسته بندی اخبار بورس

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته حدود ۰.۶ واحد درصد و نسبت به سال گذشته ۱۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.همچنین رشد سالانه نقدینگی به ۳۱.۸ درصد رسیده که ۷.۵ واحد درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال رشد ماهانه نقدینگی ۲.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین میزان آن از ابتدای سال است.در پنج ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۸.۱ درصد رشد داشته که  حدود ۲ واحد درصد کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ جهت رسیدن به رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصد است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۱ درصد کاهش یافته که بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی است. با این حال کماکان نگرانی‌ها درباره رشد بالای پایه پولی و تاثیر آتی آن بر رشد نقدینگی وجود دارد.

نظرات کاربران