تلاش برای کسب بیشترین بازدهی

دسته بندی اخبار

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه ازسرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود.

احسان عسکری معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید در گفت و گو با هفته نامه بورس:
با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادي سرمایه گذاران دارد:

اولا هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسيم مي شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

ثانياً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمايه گذاري کاهش می یابد.

ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

علاوه براین این که بدانیم بهترین زمان ورود به بازار سرمایه یا بهترین زمان خروج از بازار سرمایه چه زمانی است کار دشوار و پیچیده ای است.

سرمایه گذاری و ورود موفق به بازار سرمایه فعالیتی تخصصی و مهارتی حرفه ای است.

نظرات کاربران