رویه کنترل تضاد منافع

1تضاد منافعی که ممکن است بین شرکت سبدگردانی، اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان به‌وجود آید.

مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل شرکت سبدگردانی در صورتی‌که تضاد منافع میان مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری به‌وجود آید، اولویت با مشتری خواهد بود.

در صورتی‌که شرکت مشاور یا کارکنان وی ذی‌نفع باشند، مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل شرکت سبدگردان،گزارش آن‌را افشا نمایند .

برای کاهش و حل ‌و ‌فصل تضاد منافع احتمالی، علاوه بر دستورالعمل شرکت سبدگردانی و بخش نامه‌ها و نظارت‌های سازمان بورس اوراق‌بهادار، در داخل شرکت نیز رویه‌های حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان شرکت سبدگردانی طراحی شده است.

 

2-هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی شرکت سبدگردانی ، نصیب شرکت سبدگردانی می‌شود این شرکت به استثنای کارمزد دریافتی از شرکت سبدگردانی ، منفعت دیگری از این طریق ندارد.

 

3-هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت، به‌وجود می‌آورد.

 

4-هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان و یا نمایندگان شرکت سبدگردانی در سایر شرکت‌ها پذیرفته یا به آن اشتغال دارند تمامی اطلاعات مورد نیاز در قسمت اطلاعات افراد در بخش مشخصات اعضا منتشر شده است.