تأثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه ایران؛

دسته بندی اخبار

احسان عسکری معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید در گفت و گو با خبرگزاری سنا:

نتیجه انتخابات آمریکا، در میان مدت تاثیر عمیقی بر وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ندارد. به نظر می رسد وضع تحریم های اقتصادی در سال های گذشته موجب شده نگاه به بیرون از سوی فعالان اقتصادی کمتر و بومی سازی در صنایع مختلف به خوبی شکل بگیرد.

نظرات کاربران